ΓΕΝΙΚΑ
Η ATC παρέχει λύσεις για κάθε ανάγκη φωτοβολταϊκής εγκατάστασης πάνω σε δώματα κτιρίων.
Η εταιρεία μας λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και προσφέρει:
• την μελέτη της βέλτιστης διάταξης και του βέλτιστου συστήματος στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ για κάθε τύπο δώματος,
• την κατασκευή των βάσεων στις κατά περίπτωση απαιτούμενες διαστάσεις και των απαιτούμενων τυποποιημένων ή ειδικών μεταλλικών εξαρτημάτων.
• την υλοποίηση όλης της εγκατάστασης έτοιμης για λειτουργία. • την προμήθεια σε άλλους κατασκευαστές όλων των απαραίτητων υλικών για μια πλήρη   φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε στέγη.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.