ΓΕΝΙΚΑ
Τα κολωνάκια της ATC είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε κρούσεις οχημάτων και βανδαλισμούς. Με τον καλαίσθητο σχεδιασμό τους συμβάλλουν στην αισθητική του περιβάλλοντος όπου τοποθετούνται.
  - Η στήριξη στο πεζοδρόμιο μπορεί να γίνει είτε με φλάντζα και 4 στριφόνια ή με πρόσθετο μήκος του κορμού κατά 15 εκατοστά (πάκτωση).
  - Όλα τα σχέδια από χάλυβα διατίθενται και με κρίκους για χρήση αλυσίδας.
  - Όλα τα σχέδια κυκλικής διατομής από χάλυβα μπορούν να μετατραπούν σε αφαιρούμενα, προσθέτοντας ειδική χαλύβδινη βάση και
    κατάλληλο μηχανισμό κλειδώματος.
  - Όλα τα σχέδια από χάλυβα μπορούν να μετατραπούν σε ανακλινόμενα,με την προσθήκη δεύτερης φλάντζας και στροφέα.
  - Όλα τα σχέδια μας από χάλυβα μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Επίσης μπορούμε υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.