ΓΕΝΙΚΑ
Οι πινακίδες ανακοινώσεων – διαφημίσεων και οι επιγραφές  μπορούν να είναι:
-ανοικτού ή κλειστού τύπου (με πόρτα), μιας ή δυο όψεων,
-επιτοίχιες ή επίστυλες (στηρίζονται σε έναν ή δύο κατακόρυφους ορθοστάτες απευθείας ή με αποστάτες),
 -σταθερές ή φορητές.
Στις πινακίδες ανακοινώσεων – διαφημίσεων μπορεί να προστεθεί μετόπη με λογότυπο ή άλλα στοιχεία επιλογής σας.

Τα σχέδια που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Το δημιουργικό μας τμήμα μπορεί να προτείνει και άλλα σχέδια κατάλληλα για την εκάστοτε περίπτωση.
Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.