ΓΕΝΙΚΑ
Τα καλύμματα των φρεατίων και των καναλιών συλλογής ομβρίων υδάτων αποτελούνται από το πλαίσιο στήριξης και τη σχάρα.
Το πλαίσιο πακτώνεται στην περιμετρική πατούρα των τοιχωμάτων του φρεατίου ή του καναλιού.
Κατά την παραγγελία σας θα πρέπει να προσδιορίζετε:
α) το ύψος και το πλάτος της πατούρας του φρεατίου ή του καναλιού και τις επιθυμητές εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου στήριξης .
β) το φορτίο που πρόκειται να δεχτεί η σχάρα (π.χ. μόνο πεζούς, επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά ή βαριά φορτηγά ή συνδυασμός των παραπάνω) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
1

Πεζοί 1x1 600
2

Μικρά Αυτοκίνητα 0,2x0,2 1000
3 Μεγάλα Αυτοκίνητα 0,4x0,2 3000
4

Βαριά Φορτηγά 0,65x0,25 9000

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.