ΓΕΝΙΚΑ
Οι κρήνες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την εταιρεία για εξυπηρέτηση των πολιτών σε πάρκα, πλατείες, σχολεία και λοιπά.
Βασικό υλικό κατασκευής είναι ο χάλυβας.
Όλες οι κρήνες μπορούν να συνοδεύονται από σχάρες κατάλληλου μεγέθους και σχήματος, ώστε να διασφαλίζεται η καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο σχέδιο PRIENE.
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.