Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
H ATC, με τη μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευσή της στις μεταλλικές κατασκευές, δραστηριοποιείται και στο χώρο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης προσφέρει:
• Την μελέτη της βέλτιστης χωροθέτησης, μετά από επιλογή του βέλτιστου    συστήματος στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ για κάθε τύπο πάρκου.
• Την κατασκευή βάσεων για πάρκα και κτίρια,και συγκεκριμένα:
   - σταθερές βάσεις,
   - κινητές βάσεις, δηλαδή:
     μονοαξονικοί ηλιοστάτες (trackers),
     διαξονικοί ηλιοστάτες (trackers),
     βάσεις με χειροκίνητη ρύθμιση της κλίσης,
   - βάσεις ειδικού σχεδιασμού για δύσκολες περιπτώσεις χωροθέτησης.
• Την προμήθεια και τοποθέτηση των βάσεων σε πάρκα και κτίρια.
• Την θεμελίωση των βάσεων με θεμέλια βαρύτητας, με πασαλόμπηξη ή με αγκυρόβιδες.
• Την υλοποίηση ολόκληρου του πάρκου έτοιμου για λειτουργία.
 Η ATC κατασκευάζει όλα τα απαιτούμενα μεταλλικά προϊόντα για την    ολοκλήρωση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης:
   - βιομηχανοποιημένου τύπου περίφραξη,
   - πίλαρ  για την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,
   - προκατασκευασμένους οικίσκους  ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
• Τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία του πάρκου.
• Την προμήθεια σε άλλους κατασκευαστές βάσεων, ως ολοκληρωμένα     προϊόντα ή επιμέρους εξαρτήματα αυτών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες των ομάδων προϊόντων ή περιηγηθείτε από το μενού.

• Φωτοβολταϊκά επί Κτιρίων• Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΘέρμανσηΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Το 2013 η εταιρεία ATC επεκτείνει τον τομέα ENERGY κατασκευάζοντας συστήματα καύσης, αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης βιομάζας οικιακής και βιομηχανικής χρήσης.
Η ATC σχεδιάζει και παράγει λέβητες και καυστήρες καύσης pellet, βιομάζας και ξύλου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες των ομάδων προϊόντων ή περιηγηθείτε από το μενού.