ΓΕΝΙΚΑ
Η εταιρεία ATC κατασκευάζει δυο τύπους σταθερών βάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα:
- Βάσεις με μονοέρειστα πλαίσια (μονοπάσσαλες).
- Βάσεις με αμφιέρειστα πλαίσια (διπάσσαλες).
- Βάσεις ειδικού σχεδιασμού για δύσκολες περιπτώσεις χωροθέτησης.

Η εταιρεία μας λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και προσφέρει:
- τεχνικοοικονομική μελέτη για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που προαιρετικά συμπεριλαμβάνει και πρόταση χωροθέτησης,
- την κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των βάσεων,
- την θεμελίωση των βάσεων με θεμέλια βαρύτητας, με πασαλόμπηξη ή με αγκυρόβιδες,
- την υλοποίηση ολόκληρου του πάρκου έτοιμου για λειτουργία,
- την προμήθεια σε άλλους κατασκευαστές βάσεων, ως ολοκληρωμένα προϊόντα ή επιμέρους εξαρτήματα αυτών.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.