Με πείρα πάνω από 30 χρόνια στην κατασκευή εξαρτημάτων για τα δίκτυα της ΔΕΗ, σήμερα προσφέρουμε μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων που καλύπτουν
τις ανάγκες του κατασκευαστή δικτύων μεταφοράς, διανομής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ανάγκη ή κατασκευαστική εφαρμογή που σας απασχολεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες των ομάδων προϊόντων ή περιηγηθείτε από το μενού.

Η ATC ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής εντάσσει στον τομέα του ELECTRON μια νέα και συνεχώς εξελισσόμενη κατηγορία που περιλαμβάνει
εξαρτήματα για τη στήριξη δικτύων ηλεκτροκίνητων τρένων. Η πολύχρονη πείρα μας στην δημιουργία ειδικών μεταλλικών κατασκευών μας επιτρέπει
να κατασκευάσουμε εξαρτήματα πάνω σε σχέδια σας ή μετά από μελέτη, υλικά που θα πληρούν τις ανάγκες σας.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ανάγκη ή κατασκευαστική εφαρμογή που σας απασχολεί.

Οι συνεχώς αυξανόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προσπαθούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σε διαθέσιμο εύρος ζώνης και σε ρυθμό μετάδοσης.
Οι οπτικές ίνες έχουν καθιερωθεί ως ο πιο αξιόπιστος τρόπος κάλυψης των αναγκών αυτών ικανοποιώντας επιπλέον απαιτήσεις ασφάλειας, κόστους
και ποιότητας.
Η ATC μπορεί να κατασκευάσει και να προμηθεύσει εξαρτήματα απαραίτητα για την στήριξη και τη συντήρηση δικτύων τηλεπικοινωνιών και οπτικών ινών.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ανάγκη ή κατασκευαστική εφαρμογή σας απασχολεί.