ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Οι περιφράξεις αποτελούνται από ορθοστάτες διαφόρων τύπων, βιομηχανοποιημένες σχάρες και μικροϋλικά στήριξης.
Ορθοστάτες: Από τον πίνακα τύπων ορθοστατών επιλέγετε τον τύπο του ορθοστάτη (π.χ. λάμες ή σωλήνες κλπ.). Τόσο για τον τύπο όσο και   για τη διατομή του ορθοστάτη πρέπει να ληφθεί υπόψη και το επιθυμητό ύψος της περίφραξης (π.χ. ορθοστάτες από λάμα προσφέρονται μόνο   για ύψη μέχρι 2,50m). Διατίθενται τυποποιημένα ύψη ορθοστατών.
Σχάρες: Κατασκευάζονται με χάλυβα κατασκευών S235 και διατίθενται είτε ηλεκτροπρεσσαριστές τύπου Orsogrill είτε ηλεκτροσυγκολλητές.
Μικροϋλικά στήριξης:
  - Τρόπος στήριξης των ορθοστατών:
   Α. με φλάντζα και 4 ανοξείδωτα στριφόνια σε κάθε ορθοστάτη ή
   Β. με πάκτωση, δηλαδή πρόσθετο μήκος των ορθοστατών κατά 20-25cm.
  -Οι σχάρες βιδώνονται στους ορθοστάτες με ανοξείδωτα ή θερμογαλβανισμένα κοινές βίδες/περικόχλια ή για μεγαλύτερη ασφάλεια με ανοξείδωτες βίδες ασφαλείας.
Οι περιφράξεις διατίθενται είτε γαλβανισμένες εν θερμώ είτε βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL επιλογής σας.Επιπλέον, όταν αυτό ζητηθεί, διατίθενται γαλβανισμένες και βαμμένες.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες με την ίδια ποιότητα που έχουν και οι βιομηχανοποιημένες περιφράξεις.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος.
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ