ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι αυτού του τύπου αποτελούνται από το εξωτερικό περίβλημα που έχει τη μορφή ερμαρίου και από το δοχείο που τοποθετείται εσωτερικά.
Στο ερμάριο υπάρχει πόρτα ανοιγόμενη με κλειδαριά και ψηλότερα στόμιο για την ρίψη των απορριμμάτων.
Το εσωτερικό δοχείο βγαίνει από το ερμάριο συρόμενο πάνω σε οδηγούς για να εκκενωθεί.
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.
Σε κάθε κάδο προστίθεται, με διάφορες τεχνικές, σήμανση ανακύκλωσης.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.