ΓΕΝΙΚΑ
Τα κινητά διαχωριστικά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δίνουν λύση στις ανάγκες προσωρινής φραγής ή οριοθέτησης περιοχών.
Συναρμολογούνται εύκολα, προσφέρουν ευελιξία σχηματισμών, μεταφέρονται και αποθηκεύονται εύκολα.
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και ειδικές εφαρμογές.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ