ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι αυτού του τύπου διαθέτουν γάντζο από τον οποίο ανυψώνονται με τηλεσκοπικό γερανό και εκκενώνονται από τον ανοιγόμενο πυθμένα.Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις και τη χωρητικότητα ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.Σε κάθε κάδο προστίθεται, με διάφορες τεχνικές, σήμανση ανακύκλωσης.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.