ΓΕΝΙΚΑ
Η ATC κατασκευάζει συναρμολογούμενες εξέδρες εξ' ολοκλήρου από χάλυβα ή συνδυασμό χάλυβα και ξύλου.
Το κατασκευαστικό τους σύστημα δίνει μεγάλη ευελιξία ως προς τις ολικές διαστάσεις της κάθε εφαρμογής, ώστε αυτές να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Οι εξέδρες μπορούν να είναι:
 - με κερκίδες για παρακολούθηση εκδηλώσεων.
 - οριζόντιες για θεατρικά, χορευτικά και λοιπά δρώμενα.

Ακολουθούν ενδεικτικές εφαρμογές από κάθε τύπο. Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.