ΓΕΝΙΚΑ
Τα συστήματα στάθμευσης δικύκλων προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς και τακτικής στάθμευσης για ποδήλατα, μηχανάκια και μοτοσυκλέτες σε προκαθορισμένες θέσεις, συντελώντας αποτελεσματικά στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και στην άνοδο της ποιότητας ζωής.
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις και τον αριθμό θέσεων, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.