ΓΕΝΙΚΑ
Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου στην εταιρεία μας.
Αποτελούνται από το εξωτερικό πλαίσιο και το εσωτερικό σχέδιο.
Μπορείτε να κάνετε επιλογή από τους διαθέσιμους τύπους εξωτερικών πλαισίων.
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.
Τα κιγκλιδώματα μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένα ή εν σειρά για επίτευξη μήκους κατ’ επιλογή.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.