ΓΕΝΙΚΑ
Οι μικροί κάδοι ανακύκλωσης υπάγονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Σετ των δυο ή τριών δοχείων πάνω σε κοινή βάση ή
Β. Σε ενιαίο περίβλημα τρείς ανεξάρτητοι χώροι με ή χωρίς εσωτερικά δοχεία.
Κάθε χώρος ή δοχείο προορίζεται για διαφορετικό ανακυκλώσιμο υλικό επιλογής σας.
Η στήριξη στο πεζοδρόμιο, των σχεδίων όπου τα δοχεία στηρίζονται σε στύλους, μπορεί να γίνει:
  - με φλάντζα και στριφόνια ή
  - με πάκτωση, δηλαδή πρόσθετο μήκος του στύλου κατά 20 cm.
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.
Σε κάθε χώρο ή δοχείο προστίθεται, με διάφορες τεχνικές, σήμανση ανακύκλωσης.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.